via leren en ontwikkelen naar gedrags- of cultuuraanpassing

van individu, groep of collectief

Gedragsvraagstukken

Gedrag. Zoveel mensen, zoveel meningen. Vooral in deze tijd, waarin gedrag onder een vergrootglas lijkt te liggen. Via de media vliegen de meningen en oordelen over het gedrag van anderen je om de oren. Terwijl er maatschappelijk gezien nogal wat verdeeldheid bestaat over de maatstaven voor dat gedrag.

Uiteraard speelt dat op kleinere schaal ook binnen organisaties. Bovendien is er nog niet eerder zo’n verscheidenheid geweest aan organisatie-, management-, leiderschaps- en businessmodellen en -methoden. Op zichzelf een mooie ontwikkeling. Maar voor de mens, individueel of in groeps- of teamverband, is niet altijd duidelijk wat dat gedragsmatig betekent. Onduidelijkheid die wordt bevorderd door de vaak klassieke manier waarop organisaties worden ingericht en aangestuurd.

Daar komen gedragsvraagstukken uit voort. Ik help bij het vinden van antwoorden daarop en het opvolgen daarvan:

Mensen bijstaan in het omgaan met gedragsvraagstukken. Persoonlijk, professioneel, in teams of organisatieverband. Vooral als sprake is van:

  • verandering, dynamiek of complexiteit
  • aanhoudende, repeterende of escalerende patronen
  • onverwachte, dringende of kritieke situaties
  • identiteits- of koerskwesties

Dat doe ik in de vorm van ondersteuner, begeleider, coach, adviseur, interimmanager of mengvormen daarvan.

Opbrengsten

Een ‘vraagstuk’ kan een probleem zijn waar een oplossing voor nodig is. Het kan ook een opgave of uitdaging zijn, waar iets anders voor nodig is. Een vraagstuk heeft in ieder geval een antwoord nodig, in welke vorm dan ook.

Zo’n antwoord is tweeledig. Het maakt inzichtelijk wat er werkelijk aan de hand is door de oorzakelijke dynamieken te onderscheiden van de symptomen. En het stelt mensen – betrokkenen en management – in staat tot actie over te gaan en de situatie te beïnvloeden.

Wat ik bewerkstellig is algemeen te omschrijven als “de fit tussen mens en organisatie optimaliseren (doel) waardoor het geheel op passende wijze een volgend niveau van functioneren bereikt (effect)”.

Cliënten

In vrijwel iedere sector of branche: bestuurders en directeuren (boardrooms, directieteams), lijn- en staf-, project- en programmamanagers (en managementteams), strategische (beleids)adviseurs of ondersteunende (staf)teams, afdelingsteams.

Aanpak

Mijn aanpak is voor iedereen te volgen op basis van gezond verstand, onafhankelijk van opleidingsniveau of voorkennis. Helderheid staat voorop en ik vermijd psychologisering en onnodig gebruik van (trendy) modellen of methoden.

Ik werk actief mee en ik breng zelf in de praktijk wat ‘het vraagstuk’ van de betrokkenen vraagt. Ik ben erop gericht mensen bewust, waarnemend, actief en lerend te betrekken.

Mens

Bezig zijn met situaties waar ‘gedrag’ het vraagstuk is of lijkt te zijn. Individueel of in team- of organisatieverband. Een situatie met aandacht voor mens en inhoud stabiliseren en naar een volgend niveau van functioneren brengen. Lees meer →

Werk

Het is steeds lastiger om oorzaken van gevolgen te onderscheiden en daar effectief invloed op uit te oefenen. Mijn motto: terug naar de essentie. Zodra helder is waarom gedrag is zoals het is, ontstaat ruimte voor beïnvloeding en verandering. Lees meer →

Opinie

Ik schrijf over mijn ervaringen en waarnemingen om je deelgenoot te maken van patronen en dynamieken in eigentijds menselijk (werk)gedrag. Omdat het onnodig is om valkuilen op te zoeken die al door menigeen zijn bezocht. Lees meer →

Zie pagina 'credits' voor afbeeldingsrechten